fbpx
Tầng 4 Tòa nhà ACB, 218 Bạch Đằng, Hải Châu Đà Nẵng
info@windland.com.vn
Hòm thư hỗ trợ.

bds dau tu

Tin tức thị trường Bất Động Sản
Đề nghị thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn
  • Posted by: Windland
  • Category: Điểm Nóng Thị Trường
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ theo các nội dung được chủ tọa kỳ họp gợi ý. Anh: N.Đ  Đề nghị thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn Thao Luan To 1110x630

(QNO) – Sáng nay 13.1, tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh (khóa IX), UBND tỉnh có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua Đề án thành lập 5 phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương (Điện Bàn) để UBND tỉnh có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Read more
  • 1
  • 2